LH 798/42001/280

460.000 đồng

Lọ bô đê 30F

420.000 đồng

Lo 612134

350.000 đồng

Lọ 1008/30

320.000 đồng

Lọ Tulip

300.000 đồng

Lọ bó mạ

290.000 đồng

Lọ hoa TT19

260.000 đồng

Lọ hoa pha lê 216

250.000 đồng

Lọ quạt

250.000 đồng

Lọ mưa

220.000 đồng

Lọ hoa răng cưa 30F

190.000 đồng

Lọ sóng đỏ 30F

190.000 đồng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI
25 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel : (84-4) 3.858 9981/ 3.558 0245/ 3.557 1465

Fax : (84-4) . 3.5580571 :: Hotline: 0903 22 90 66

Email: thuytinhhanoi@haprogroup.vn