LH 0357/41176/205

150.000 đồng

LH 21/41493/180

125.000 đồng

Lọ PL tím

0 đồng

LH 8450/17001/255

0 đồng

LH 21/40045/280

0 đồng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI
25 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel : (84-4) 3.858 9981/ 3.558 0245/ 3.557 1465

Fax : (84-4) . 3.5580571 :: Hotline: 0903 22 90 66

Email: thuytinhhanoi@haprogroup.vn