LH 8450/45003/255

280.000 đồng

LH 0753/41152/205

225.000 đồng

LH 21/40045/230

210.000 đồng

LH 2024A/57001/255

190.000 đồng

LH 21/22136/230

190.000 đồng

LH 21/24014/230

190.000 đồng

LH 8350/41239/255

180.000 đồng

LH 8350/22441/255

170.000 đồng

LH 8350/22441/255

170.000 đồng

LH 0357/57001/205

165.000 đồng

LH/0753/38436/180

165.000 đồng

LH 0357/41176/205

150.000 đồng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI
25 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel : (84-4) 3.858 9981/ 3.558 0245/ 3.557 1465

Fax : (84-4) . 3.5580571 :: Hotline: 0903 22 90 66

Email: thuytinhhanoi@haprogroup.vn