LH 21/40045/230

210.000 đồng

Lọ hoa răng cưa 30F

190.000 đồng

Lọ sóng đỏ 30F

190.000 đồng

Lọ sóng 30F

190.000 đồng

LH 2024A/57001/255

190.000 đồng

LH 21/22136/230

190.000 đồng

LH 21/24014/230

190.000 đồng

Lọ pha lê Vase

190.000 đồng

Lọ pha lê hoa thị 30F

180.000 đồng

Lọ pha lê hoa thị 30F

180.000 đồng

Lọ hoa thị 30F

180.000 đồng

Lọ Bô Đê Trắng 30F

180.000 đồng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI
25 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel : (84-4) 3.858 9981/ 3.558 0245/ 3.557 1465

Fax : (84-4) . 3.5580571 :: Hotline: 0903 22 90 66

Email: thuytinhhanoi@haprogroup.vn