LH 21/41493/255

300.000 đồng

Lọ Tulip

300.000 đồng

LH 29/41579/255

300.000 đồng

LH 0803/26088/255

295.000 đồng

Lọ bó mạ

290.000 đồng

LH 21/25003/255

280.000 đồng

LH 8450/45003/255

280.000 đồng

Lọ hoa TT19

260.000 đồng

Lọ hoa pha lê 216

250.000 đồng

Lọ quạt

250.000 đồng

LH 0753/41152/205

225.000 đồng

Lọ mưa

220.000 đồng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI
25 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel : (84-4) 3.858 9981/ 3.558 0245/ 3.557 1465

Fax : (84-4) . 3.5580571 :: Hotline: 0903 22 90 66

Email: thuytinhhanoi@haprogroup.vn