LH 798/42001/280

460.000 đồng

Lọ bô đê 30F

420.000 đồng

LH 0753/51152/255

405.000 đồng

LH 795/41080/280

400.000 đồng

LH 18/25003/255

380.000 đồng

LH 0753/41152/255

375.000 đồng

LH 21/41179/280

360.000 đồng

Lo 612134

350.000 đồng

LH 21/57001/255

330.000 đồng

Lọ 1008/30

320.000 đồng

LH 0803/22441/255

300.000 đồng

LH 21/41179/255

300.000 đồng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI
25 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel : (84-4) 3.858 9981/ 3.558 0245/ 3.557 1465

Fax : (84-4) . 3.5580571 :: Hotline: 0903 22 90 66

Email: thuytinhhanoi@haprogroup.vn