LH 21/40T04/305M

700.000 đồng

LH 21/40T09/305

700.000 đồng

Lọ pha lê hàng rào

680.000 đồng

LH 26/38075/305

611.000 đồng

LH 26/57020/305

611.000 đồng

LH 0020/57020/305

611.000 đồng

Lọ pha lê LH 445

550.000 đồng

LH 8273/57001/305

550.000 đồng

LH 8640/38436/305

515.000 đồng

LH 798/41080/280

480.000 đồng

Lọ hoa 798/42001/280

460.000 đồng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI
25 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel : (84-4) 3.858 9981/ 3.558 0245/ 3.557 1465

Fax : (84-4) . 3.5580571 :: Hotline: 0903 22 90 66

Email: thuytinhhanoi@haprogroup.vn