C 0286/26008/250

310.000 đồng

C 0145/250

290.000 đồng

Ly 0260/42036/110

260.000 đồng

Ly 0257/41352/180

260.000 đồng

Ly 0253/06098/50-4

172.000 đồng

Ly 0254/06098/50

172.000 đồng

Ly 0253/06098/50

172.000 đồng

Ly 0252/26077/30

160.000 đồng

C 0022/300

0 đồng

C 0020/330

0 đồng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI
25 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel : (84-4) 3.858 9981/ 3.558 0245/ 3.557 1465

Fax : (84-4) . 3.5580571 :: Hotline: 0903 22 90 66

Email: thuytinhhanoi@haprogroup.vn