Chai 0385/41149/75

600.000 đồng

Chai 0J17/29021/75

505.000 đồng

GT 0063/57001/150

190.000 đồng

CPL 3

0 đồng

CPL 2

0 đồng

CPL 1

0 đồng

Chai 4

0 đồng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI
25 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel : (84-4) 3.858 9981/ 3.558 0245/ 3.557 1465

Fax : (84-4) . 3.5580571 :: Hotline: 0903 22 90 66

Email: thuytinhhanoi@haprogroup.vn