B 03

0 đồng

Bát 0414F

0 đồng

Bộ bát 05

0 đồng

Đĩa soga 4 ngăn

0 đồng

Âu 4

0 đồng

Âu 3

0 đồng

Âu 1

0 đồng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI
25 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel : (84-4) 3.858 9981/ 3.558 0245/ 3.557 1465

Fax : (84-4) . 3.5580571 :: Hotline: 0903 22 90 66

Email: thuytinhhanoi@haprogroup.vn