Bát ba chân trắng 031

190.000 đồng

Đĩa vuông nhật

160.000 đồng

Âu TF 513

90.000 đồng

Âu TF 513

90.000 đồng

Âu bi TF - 510

85.000 đồng

Âu trà trắng 5510

65.000 đồng

Đĩa pha lê D16

0 đồng

Bát NPK - 7B

0 đồng

Đĩa tulip

0 đồng

Đĩa bi B 04

0 đồng

Đĩa B 02

0 đồng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI
25 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel : (84-4) 3.858 9981/ 3.558 0245/ 3.557 1465

Fax : (84-4) . 3.5580571 :: Hotline: 0903 22 90 66

Email: thuytinhhanoi@haprogroup.vn